Skip to content

Eis Sektioun Gemeng Jonglënster

dat ass eis sektioun

Säit 18 Joer hu mir d’Chance dierfen de Poste vum Buergermeeschter ze besetzen an eng Koalitioun ze forméieren. Dëst waren den Denis Dimmer, d’Françoise Hetto-Gaasch, d’Francine Colling-Kahn an aktuell de Buergermeeschter Romain Reitz. Mir sinn immens frou säitdeem d’Gemeng Jonglënster maassgeeblech an allen Ebenen ze gestalten, ze moderniséieren a fit fir d’Zukunft maachen. Dëst wëlle mir mat onsem Spëtzekandidat an aktuelle Schäffen, Raphaël Schmitz, weidermaachen.

  • chrëschtlech
  • sozial
  • vollekspartei

Comité

Président: Tom WEBER

Vice-Présidente: Mireille HINKEL-TADASZAK

Vice-Président: Gilles SCHLESSER

Secrétaire: Jean BODEN

Trésorier: Marc WEYDERT

Membres:
Karina ABDELKADER
Pierre EBERHARD
Gilles EMERINGER
Jean-Claude FELTES
Jessica FELTES
Carole FRANK
Patrick GROS
Françoise HETTO-GAASCH
Colette MARMANN-SANTANA
Fabrice MOUSEL
Pierre MULLER
Romain REITZ
Chantal SASKA-TOUSSAINT
Raphael SCHMITZ
Michel SCHULLER
Philippe TRIERWEILER
Marie Louise UWIZEYE ERNZEN
Marco WEBER
Mich WEBER
Marc WEYDERT
Patrick WEYDERT

Aus dem Gemengerot

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.